ArlandaBilCenter

Tack för förtroendet!

Tack för oss!

Arlanda Bilcenter låg i sin linda redan 1988 då Magnus Nyberg började med bilförsäljning från Odensalavägen i Märsta, om än i en betydligt mindre omfattning än vad verksamheten skulle utvecklas till.

Då låg fokuset på att importera och exportera bilar från andra delar av Europa till Sverige och vice versa.

 

1996 flyttades verksamheten upp till Maskingatan där försäljningen fortskred från en liten del av dagens ”lilla bilhall”.

 

2008 påbörjades en ombyggnation (och utbyggnation) av bilhallen varpå ett nytt bolag initierades och bilförsäljningen fortsatte under ”Confer Finans AB”.

Innan dess hade det varit ”A11 Konsult” med ”Alla Tiders Bilar” som kommunicerades ut mot kund.

 

Nu lämnas stafettpinnen över till Rindstål Bil AB som från och med 2018 kommer att bedriva fortsatt bilförsäljning i lokalerna på Maskingatan 7. Denna överlämning har mer eller mindre pågått sedan oktober 2016 och har varit ett strategiskt beslut för att fortlöpande förvalta den kundbas som Magnus Nyberg, Magnus Granhagen och Michael Nyberg under årens lopp byggt upp.